Liepājas baptistu Ciānas draudze

Neieved mūs kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna

Liene Peterlevica

Tāpēc jums būs tā lūgt:
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.


Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna

(Vajadzība pēc mūsu Tēva aizsardzības)

Mums ir nepieciešama aizsardzība no kārdinājumiem (pārbaudījumiem) un ļaunā (sātana).

Pārbaudījumi – attīra un stiprina mūsu ticību. Mēs varam lūgt, lai Dievs dod, ka mums nav jāiet cauri pārbaudījumiem, arī Jēzus to lūdza Ģetzemanes dārzā, bet svarīgāk ir, lai Dievs mūs vada un dod spēku uzvarēt.

Kārdinājumi – pamudina mūs grēkot. Dievs nevienu nekārdina.

Lūdzot „Neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna” mēs lūdzam:

  • lai Dievs mūs vada veidā, kas nav kārdināšana, t.i., vada pa taisnības ceļiem;
  • lai Viņš turpina pasargāt mūs no sātana aktivitātēm mūsu dzīvēs.

Mēs varam piedzīvot sātana uzbrukumus draudžu nevienotībā, kristiešu ciešanās un maldu mācību melos.

Mūsu Tēvs mūs izglābj no ļauna vadot mūs pa ceļu, kas neiet caur pārbaudījumiem un kārdinājumiem (izglābj mūs no tādām situācijām, ka tādās nenokļūstam, vai palīdz tikt ārā no tādām situācijām).

Jēzus mūs kā apdraudētus ceļotājus māca piedzīvot Dievu kā uzvarošo atbrīvotāju.

Pārdomā:

Kā tu savā ikdienā piedzīvo Dieva vadību?
Vai tu uzticies Dievam, ka Viņš palīdzēs pārvarēt pārbaudījumus, vai arī padodies bez cīņas?

* Izvilkums no Ričarda Koekina grāmatas “Our Father”