Liepājas baptistu Ciānas draudze

Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi

Liene Peterlevica

Tāpēc jums būs tā lūgt:
Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs Vārds.
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedodi mums mūsu parādus,
kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.


Tev pieder Valstība, spēks un gods mūžīgi

(Piemērots nobeigums)

Mēs noslēdzam lūgšanu ar šo pazemīgo atgādinājumu par mūsu pašu vientulību, vājumu un kaunu, un ka mūsu Tēvs ir varens (Tev pieder valstība), spēcīgs (Tev pieder spēks) un brīnišķīgs (Tev pieder gods).

Šī ir pareiza attieksme kādā noslēgt lūgšanu un doties pielūgt Dievu ar visu dzīvi.

Atcerēties, ka Kristus ir mūsu Kungs, kurš valda un kuram esam nodevuši savas dzīves. Ka mūsu Tēvs ir spēcīgs un varens, Viņš valda pār visu un vada mūsu dzīves. Un Viņš, brīnišķīgais Radītājs, ir cienīgs saņemt visu slavu, pateicību un godu.

Pārdomām:

Kā tu ar savu dzīvi vari pagodināt un slavēt Dievu ikdienā?
Kāda ir tava attieksme pret Dievu, vai tu tici, ka Viņam viss pieder un
tikai Viņš ir cienīgs saņemt visu slavu un godu?

Pateicies Dievam par Viņa darbiem tavā dzīvē un lūdz, lai Viņš palīdz būt vienmēr apmierinātam un pateicīgam un pagodināt Dievu visās dzīves situācijās!

* Izvilkums no Ričarda Koekina grāmatas “Our Father”