Liepājas baptistu Ciānas draudze

Dieva varenība ļaunā pasaulē

Liene Peterlevica

Kādu laiku nebiju interesējusies par to, kas notiek pasaulē, tāpēc mazliet palasīju ziņu virsrakstus. Lasot saskumu – tikai sliktas ziņas: tas bērns ir pazudis, tas ir nozagts, korupcija, skandāls, netaisnība, ļaunums, nejēdzības un bēdas… Tāda sajūta, ka ļaunums par tevi ņirgājas un nemitīgi bāž tev sejā: “Redz kāds es varens, ļaunums valda pasaulē, es visu kontrolēju, cilvēks ir niecība…”. Tad rodas jautājums: “Kur ir Dievs?” Ļaunums ir uzbāzīgs. Dievs tāds nav. Es gribu redzēt Dieva varenību. Gribu redzēt Dieva darbus, kā Viņš darbojas. Gribu atgādinājumus ikdienā, ka Dievs visu kontrolē. Tad es atvēru Bībeli ar lūgšanu sirdī – es gribu Tevi ieraudzīt, Tēvs!

Atšķīru 36. psalmu:

“Dziedātāju vadonim.
Dāvida, Tā Kunga kalpa, dziesma.
Grēks čukst bezdievīgajam viņa sirdī:
nav jākautrējas Dieva vaiga priekšā.
Viņš pats sevi mierina:
noziegums paliks apslēpts, nebūs tam atriebēja.
Viņa mutes vārdi ir nelietīgi un pilni viltības,
viņš vairs nedara, kas sapratīgs un labs.
Gulēdams viņš izdomā nelietību, viņš iet pa ceļu,
kas nav labs, ļaunumu viņš neatmet.

Kungs, Tava žēlastība sniedzas līdz debesīm
un Tava uzticība līdz padebešiem.
Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni,
Tavi tiesību pamati kā ūdeņi dziļajā pasaules jūrā.
Kungs, Tu izglāb cilvēkus un lopus un Tu palīdzi viņiem.
Cik brīnišķa, Kungs, ir Tava žēlastība!
Cilvēku bērni nāk pie Tevis un glābjas Tavu spārnu pavēnī!
Viņi mielojas pie Tava nama labumiem,
Tu viņus dzirdini no Sava prieka strauta.
Jo pie Tevis ir dzīvības avots,
un Tavā gaismā mēs redzam gaismu.
Izplet Savu žēlastību pār tiem, kas Tevi pazīst,
un Savu taisnību pār tiem, kam skaidra sirds!
Lai lepno kāja mani nesamin
un bezdievīgo roka mani nepadzen!
Reiz kritīs tie, kas dara ļaunu,
viņi sabruks un vairs nepiecelsies.”

Šis psalms bija kā atbilde uz manu lūgšanu. Arī Dāvids novēroja ļaunuma zelšanu visapkārt, bet viņš neieslīga pārmērīgā ļaunuma apcerē, nefokusējās uz to, nemitīgi šķendēdamies. Tā vietā viņš, konstatēdams faktu, vērsa savu skatu un uzmanību uz Dievu, Viņa darbiem un varenību. Dieva gaismā mēs redzam gaismu – tikai tuvojoties Dievam, meklējot Viņu, mēs spējam ieraudzīt Dieva darbus un varenību. Dievs joprojām visu kontrolē un valda, un ļaunums saņems sodu, taisnība tiks panākta. Vērsīsim savus skatus uz Dievu, tuvosimies Viņam, būsim priecīgi un pateicīgi un atgādināsim viens otram, cik Dievs ir labs.