Liepājas baptistu Ciānas draudze

Vēsture

 • Augseja_zale
 • Cianas_dibinasana_lab
 • _Ciana_dazadas_30
 • _Cianas_Dirigenti_11
 • Cianas_Dirigenti_12_
 • Cianas_Dirigenti_4_1
 • _Ciana_dazadas_21
 • _Cianas_dibinasana_3
 • _Ciana_dazadas_31
 • _Cianas_dzejnieki_20
Wordpress Slider by WOWSlider.com v4.8

Liepājas baptistu Ciānas draudze dibināta 1903. gadā, sākotnēji saukta par Jaunliepājas Otro baptistu draudzi.

1906. gada 17. decembrī notika jaunuzbūvētā draudzes lūgšanu nama atklāšana.

Pirms draudze ieguva savu lūgšanu namu tā pulcējās Vecliepājas baptistu draudzē.
Šķiroties vecākie brāļi atgādināja:

 1. atdot Dievam godu par jaunuzcelto namu, “Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet, kas visu ir uzcēlis, ir Dievs.” (Ebrejiem 3:4), – Dievs ir tas, kurš deva labvēlību no pilsētas domes puses, ka tā uzdāvināja zemes gabalu jaunā lūgšanu nama celtniecībai, Dievs deva naudu, spēku, gudrību, materiālus un vienotību šo darbu izvest, bet Dievs nemājo rokām taisītos namos, bet mūsu sirdīs, tādēļ nepārvērtēsim šī nama nozīmi, lai tas neaiziet bojā kā Salamana templis Israēla bērnu grēku dēļ; (pārfrāzējums, oriģināls šeit)
 2. “Tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceldami svētas rokas bez dusmām un šaubām.” (1. Timotejam 2:8)
  “Lai lūgšanas rokas uz augšu paceļam, pateicībā par visām līdzšinējām svētībām, pacelt ticībā rokas uz augšu visu no Dieva saņemt. Draudzes priekšgalā stāvošiem vajag ļoti daudz labu padomu, dziedātājiem īstu sirsnību, svētdienas skolai un viņas darbiniekiem izveicību un nenogurstošus spēkus, jauniešiem tādu garu kā Pāvils māca Timotejam. Ar vārdu sakot, visiem brāļiem un māsām rokas uz augšu, saņemt to labu; rokas uz augšu, zvērēt mūsu Imanuēlam jaunu uzticību; rokas uz augšu pret pasauli, grēku un sātanu, tiem pretī cīnoties un caur Kristu uzvarēt. Rokas gatavas, un čaklas kājas pie mīlestības un svētiem darbiem.”

Draudzes 5 gadu jubilejā brāļa Bušmaņa vēstule no Ročestras semināra paskubināja draudzi “nebūt mierā ar zemāku mērķi, bet censties Dievam patikt, kā Jēzus ir Dievam paticis un iemantojis Viņa labu prātu”.
Tajā laikā draudzē darbojušās jauniešu biedrības un 400 bērnu svētdienas skola.

Gadu gaitā draudzē darbojušies daudz dažādu mācītāju un studinātāju.