Liepājas baptistu Ciānas draudze

Koris

 • _5192117
 • _5192072
 • _3101365
 • _3101363
 • _3101361
 • _1271121
 • _5192082
 • _5192148
Wordpress Slider by WOWSlider.com v4.8

Mēs dziedam:
Kur dziesmu lai es rodu tik varenu,
Lai Dieva lielo godu tā izteiktu?
Tam nejaušu ne gala, ne sākuma.
Tam katra zemes mala, Tam Mūžība!

Ar dziesmu un mūziku nostaigāts garš jo garš ceļš, paužot labo vēsti gan klausītājiem, gan pašiem dziedātājiem.
Vairāk kā gadu simtenis aizvadīts Ciānas korim. Izdziedāts simtu simtiem dziesmu, ko turpinām arī tagad.

Koris piedalījies visos Latvijas baptistu draudžu koru dziesmu svētkos un citos gan kopkora sastāvā, gan atsevišķi viesojoties dažādās draudzēs.

Bez jauktā kora vēl rosīgi savā laikā darbojies stīdzinieku ansamblis Hermīnes Miemes un Laimoņa Cukura vadībā.

Draudzes muzikālās kalpošanas nozarē epizodiski savu pienesumu veikuši:

 • Vīru koris,
 • Sieviešu ansamblis,
 • Mandolīnu ansamblis,
 • Pūšaminstrumentu grupa,
 • Jauniešu ansambļi un
 • Atsevišķi solisti (tai skaitā instrumentālisti).

Pateicamies par ieguldījumu un cītīgo darbu kora diriģentiem, ērģelniekiem un pianistiem.

Vai vērts dziedāt?
Ir vērts, tāpēc ka dziesmai, kas skan par godu Mūžības Valdniekam, ir ne tikai pagātne, bet arī cerības pilna un dzīva nākotne.

“Jo Dieva ir Valdnieks pār visu pasauli! Dziediet Viņam slavas dziesmu!” /Psalms 47:8/