Liepājas baptistu Ciānas draudze

Diriģenti, ērģelnieki un pianisti

Korī kā diriģenti strādājuši:

Ērģelnieki un pianisti:

 • Jēkabs Sīmanis,
 • Hermanis Karlsons,
 • Miķelis Mūrnieks,
 • Konstantīns Jānaitis,
 • Eduards Glūdiņš,
 • Kārlis Ķempe,
 • Voldemārs Zveja,
 • Imants Turss,
 • Gunārs Knesis,
 • Vija Knese,
 • Jānis Peterlevics,
 • Ilze Balode,
 • Skaidrīte Starka,
 • Dace Saulīte,
 • Kristaps Cukurs,
 • Kārlis Rozenšteins,
 • Ieva Peterlevica,
 • Anete Reimane.
 • Edmunds Sīmanis,
 • Ludmilla Stumbure,
 • Fanija Hartmane,
 • Marta Čukure,
 • Velta Ašme,
 • Anete Ķempe,
 • Gunārs Knesis,
 • Hilda Čirkše,
 • Mairita Purmale,
 • Elita Peterlevica,
 • Marta Ozoliņa,
 • Anita Čirkše,
 • Dace Saulīte,
 • Ingrīda Šeršnova,
 • Agris Treimanis,
 • Zigurds Turss.

Atpakaļ