Liepājas baptistu Ciānas draudze

Kamerkoris

2012. gadā savu darbību uzsāka draudzes kamerkoris, kurā lielākoties tiek iesaistīti jaunieši.

Kamerkoris atšķirībā no lielā kora tikai periodiski sanāk kopā, lai sagatavotos kādiem svētkiem. Koris pārsvarā izpilda jaunākas dziesmas, tomēr arī vecie korāļi netiek pilnībā aizmirsti.

Kamerkora mēģinājumi lielākoties notiek svētdienās pēc dievkalpojuma.

Atpakaļ