Liepājas baptistu Ciānas draudze

Iespējas

Mēs vēlamies ikvienam dot iespēju tikt Dieva svētītam, līdzdarbojoties Viņa darbā. Šī līdzdarbošanās var izpausties visdažādākajos veidos: lūgšanās, praktiskā darbā, finansiālā atbalstā u.c.

Iespēja atbalstīt cilvēkus Dieva darbā

Ikvienam ir iespēja atbalstīt Elīnu Ūbeli, kas dodas misijā uz Zviedriju, lai kopā ar vietējiem kristiešiem veidotu kristīgo studentu kustību Malmo, kas ir sekulārākā Zviedrijas pilsēta. Vairāk par Elīnu, viņas darbu un kalpošanu lasi šeit.

Iespēja atbalstīt dievnama labiekārtošanu

Šajā gadā cītīgi esam strādājuši, lai labiekārtotu mūsu dievnamu un darītu to patīkamāku mums pašiem un mūsu viesiem.

Veiktie darbi
Veicamie darbi
  • Kāpņu telpa
  • Kanalizācijas sistēmas pārbūve
  • Labierīcību pārplānošana un pielāgošana invalīdu vajadzībām
  • Lielās zāles remonts
  • Jaunas skaņu tehnikas iegāde un instalācija

Ikvienam ir lieliska iespēja atbalstīt draudzes darbu ziedojot.

Draudzes rekvizīti:

Liepājas baptistu Ciānas draudze
Lāčplēša iela 62, Liepāja, LV 3401
Reģ. nr. 90000159087
AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV10HABA0551003271453