Liepājas baptistu Ciānas draudze

Ziņu Arhīvs

Janvāris

28. janvārī plkst. 11:00 draudzes 115. gadasvētku dievkalpojums.
Dievkalpojumā kalpos viesi – Ventspils draudzes mācītājs Pēteris Tervits ar mūziķiem.

Februāris

Trešdienu vakaros

Marts

Diemžēl, nesagaidot iecerēto pateicības dievkalpojumu 4. martā,
savas 85-tās dzimšanas dienas rītā Mūžībā devies
Ciānas draudzes ilggadējais kora diriģents, ērģelnieks, pianists, komponists,
daudzu simtu draudzes kora dziesmu sakārtotājs un kora dziesmu bibliotēkas izveidotājs,
vairāku Latvijas baptistu draudžu Dziesmu svētku virsdiriģents Gunārs Knesis.

Atvadu dievkalpojums sestdien, 3. martā, plkst. 13:00 Ciānas baznīcā, (Lāčplēša ielā 62, Liepājā). Pēdējās ardievas Gunāram teiksim pēc dievkalpojuma, pēc plkst. 14:00 Centālkapos.

Gunārs Knesis

Šeit lasi draudzes priekšnieka Jāņa Čirkša rakstīto Gunāra Kneša nekrologu.

Tikšanās ar kristiešiem no misijas KwaSizabantu

Aprīlis

Kristus augšāmcelšanās svētki

9. aprīlī plkst. 18:00 norisināsies pirmā satikšanās reize sievietēm,
kuras vēlas pievienoties bezmaksas 8 nodarbību kursam “Vingrošana + Dieva vārds”.

Nodarbību kurss sievietēm

Jūlijs

Vasaras laikā tiekamies svētdienu dievkalpojumos.
Ierastās regulārās tikšanās nedēļas laikā un svētdienas skolas nodarbības nenotiek.

Svētdien, 8. jūlijā, plkst. 11:00 dievkalpojums ar ērģelnieces Martas Ozoliņas (Kuldīga) piedalīšanos. Dievkalpojuma ietvaros vairāki muzikāli priekšnesumi ērģelēm atsevišķi un kopā ar flautisti Anitu Čirkši. Digitālo ērģeļu “Johannus” skanējums būs baudāms visos akordos un tembros pēc ilgāka pārtaukuma sakarā instrumenta remontu.

Visi ziedojumi, kas būs salikti kolektes traukā, tiks novirzīti baznīcas piebūves atjaunošanai, lai radītu vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem, māmiņām ar maziem bērniem un sakārtotu labierīcības atbilstoši šodienas prasībām.

Septembris

Ar 16. septembri atsākas svētdienas skola dievkalpojuma laikā un kafejnīca pēc dievkalpojuma.

29. septembrī draudzes pikniks draudzes diakona Elmāra lauku mājās.
Vairāk informācijas zvanot mācītājam Andrim.

Oktobris

6. oktobrī plkst. 16:00 misijas Kwasizabantu pārstāvju vadīts dievkalpojums.

KSB-Plakats-6-2018-10-Cianas-dr

24.oktobrī plkst. 19:00 tikšanās ar mūziķiem no grupas “The Protest” (ASV).

Decembris

Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Pēc dievkalpojuma 30.decembrī sadraudzības brīdis blakus zālē, kur Skaidrīte Starka dalīsies ar piedzīvoto apmeklējot zemi, kur Jēzus staigājis, par Izraēlu.

31. decembrī, plkst. 11:00 dievkalpojums, kurā pateiksimies Dievam par visām svētībām un izdevībām aizvadītajā gadā. Būs arī īpašie viesi no Kuldīgas – pārstāvji no muzikālās Ozoliņu ģimenes.

Iknedēļu Bībeles studijas atsāksim trešdien, 2.janvāri, plkst. 19:00.


2017. gads


2016. gads


2015. gads


2014. gads

Atpakaļ