Ciānas draudzes logo balts.png
 

IET

MEKLĒT

MĀCĪT

KRISTĪT

“Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.””

/Mateja ev. 28:18-20/

PIRMDIENA (2).png
PIRMDIENA (3).png

Labdien!

Savāds laiks mūsu mīļajā Latvijā.
Mazs, acīm neredzams negantnieks izmaina mūsu ierasto dzīvi, nu jau tūkstošus katru dienu ieliek slimības gultā, liek ciest sāpes, atņem elpu un kādus pārceļ Mūžībā. Aicinu darīt visu, lai topam no tā pasargāti! Sargāsim sevi, sargāsim savus mīļos! Ir noteikta rīcība, lai ierobežotu vīrusa izplatību, tajā skaitā arī mūsu draudzē. Pulcēšanās draudzē klātienē vismaz līdz 14. novembrim atcelta. Daudziem būs grūti. Kādi ir vientuļi. Īpašajā laikā, vismaz līdz ierobežojumu atcelšanai, painteresēsimies kā klājas mūsu draudzes māsām un brāļiem. Piezvanīsim kādam, kuram varbūt nekad neesam zvanījuši un pajautāsim kā klājas. Atgādināsim, ka pāri visam ir Dieva rokas un mēs esam Dieva rokās.


Svētdienās, ierastajā laikā, plkst. 11.00 centīsimies būt pārraidē un skatītājos draudzes feisbuka lapā un mūsu mājas lapā. Lūgsim viens par otru! Mācītājs ,droši vien, turpinās Bībeles studijas turpat nedēļas vidū. Mājas grupas tikšanās arī turpināsim attālināti. Vai arī nāksies uz laiku pārtraukt. Varam darīt kādas sen atliktas lietas sakārtojot bibliotēku, arhīvu, lasot labu grāmatu vai citādi lietderīgi aizpildot laiku. Vajadzības gadījumā dievnams atvērts atsevišķam individuālam apmeklējumam vai arī vienai mājsaimniecībai stingri ievērojot visas epidemioloģiskās prasības. Zvanam, vienojamies par konkrētu laiku. 

Jūsu,

Jānis Čirkšis,
draudzes priekšnieks

(Lūdz + Mācies + Izdzīvo) x Vienoti Kristū