happy.png

Svētdien, 09.oktobrī, plkst. 11.00 dievkalpojums, kurā sveiksim draudzes mācītāju Andri Biti dzīves 50 gadu jubilejā.

Kalpos viesis, LBDS Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs Edgars Godiņš, ceram uz bīskapa pārstāvja Kurzemē, Nācaretes daudzes mācītāja, Egila Ķeira līdzdalību.

APMEKLĒTĀJIEM CIĀNĀ

Valdība ar 2022. gada 1.aprīli atceļ lielāko daļu epidemioloģiskā laika ierobežojumus. Varam brīvi pulcēties dievkalpojumos.

​Savas drošības pēc varam turpināt iekštelpās lietot  medicīniskās maskas vai FFP2 respiratorus, lietot roku dezinfekcijas līdzekļus, kas ir novietoti uz galdiņiem pie ieejas. Centīsimies ievērot arī citus epidemioloģiskā laika noteikumus - biežāk mazgāsim rokas, izvairīsimies apmeklēt publiskus pasākumus,  ja ir saslimšanas pazīmes - temperatūra, klepus, iesnas. 

IET
MEKLĒT
MĀCĪT
KRISTĪT

“Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.””

/Mateja ev. 28:18-20/

PIRMDIENA.png
PIRMDIENA (2).png
PIRMDIENA (3).png

(Lūdz + Mācies + Izdzīvo) x Vienoti Kristū