top of page

VĒSTURE

LIEPĀJAS BAPTISTU CIĀNAS DRAUDZE

Dibināta 1903. gadā, sākotnēji saukta par Jaunliepājas Otro baptistu draudzi.

1906. gada 17. decembrī notika jaunuzbūvētā draudzes lūgšanu nama atklāšana.

Pirms draudze ieguva savu lūgšanu namu tā pulcējās Vecliepājas baptistu draudzē (Pāvila baznīcā).

Šķiroties ticības brāļi savai garīgajai māsai, Jaunliepājas otrajai draudzei, atgādināja:

  1. atdot Dievam godu par jaunuzcelto namu, “Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet, kas visu ir uzcēlis, ir Dievs.” (Ebrejiem 3:4), – Dievs ir tas, kurš deva labvēlību no pilsētas domes puses, ka tā uzdāvināja zemes gabalu jaunā lūgšanu nama celtniecībai, Dievs deva naudu, spēku, gudrību, materiālus un vienotību šo darbu izvest, bet Dievs nemājo rokām taisītos namos, bet mūsu sirdīs, tādēļ nepārvērtēsim šī nama nozīmi, lai tas neaiziet bojā kā Salamana templis Israēla bērnu grēku dēļ;

  2. “Tad nu es gribu, lai vīri lūdz Dievu katrā vietā, paceldami svētas rokas bez dusmām un šaubām.” (1. Timotejam 2:8)
    “Lai lūgšanas rokas uz augšu paceļam, pateicībā par visām līdzšinējām svētībām, pacelt ticībā rokas uz augšu visu no Dieva saņemt. Draudzes priekšgalā stāvošiem vajag ļoti daudz labu padomu, dziedātājiem īstu sirsnību, svētdienas skolai un viņas darbiniekiem izveicību un nenogurstošus spēkus, jauniešiem tādu garu kā Pāvils māca Timotejam. Ar vārdu sakot, visiem brāļiem un māsām rokas uz augšu, saņemt to labu; rokas uz augšu, zvērēt mūsu Imanuēlam jaunu uzticību; rokas uz augšu pret pasauli, grēku un sātanu, tiem pretī cīnoties un caur Kristu uzvarēt. Rokas gatavas, un čaklas kājas pie mīlestības un svētiem darbiem.”

Draudzes 5 gadu jubilejā brāļa Bušmaņa vēstule no Ročestras semināra paskubināja draudzi “nebūt mierā ar zemāku mērķi, bet censties Dievam patikt, kā Jēzus ir Dievam paticis un iemantojis Viņa labu prātu”.


Tajā laikā draudzē darbojušās jauniešu biedrības un 400 bērnu svētdienas skola.

MĀCĪTĀJI UN SLUDINĀTĀJI
IMG_0076.jpg
Andris Bite
1972.

Draudzes mācītājs (2009.-2023.)

17_Ilmars_Arajs_1942.jpg
Ilmārs Arājs
1942.

Draudzes mācītājs (2004.-2008.)

Martins_Balodis_1969.jpg
Mārtiņš Balodis
1969.

Draudzes mācītājs (1999.VII-2003.)
(Teoloģijas maģistrs)

Arnolds_Sterns_1930_.jpg
Arnolds Šterns
1930.-2016.

Draudzes mācītājs (1995.-1999.)

Janis_Tervits_1936_2002_Lab.jpg
Jānis Tervits
1936.-2002.

Draudzes mācītājs Jānis Tervits (1990.IV-1995.III)”Tā bija Ciānas draudzes augstsirdība, ka no apmaksāta bezdarbnieka kļuvu atkal par draudzes mācītāju.” (J. Tervits, 2002.)

Skuburs_Arturs_1932_mac.TTT_.jpg
Artūrs Šķuburs
1932.-2013.

Draudzes mācītājs (1988.-1990.)

Janis_Eisans_1978_1988_4.jpg
Jānis Eisāns
1929.-2009.

Draudzes mācītājs (1978.X-1988.)
(Absolvējis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju.)

Janis_Tervits_1936_2002_Lab.jpg
Jānis Tervits
1936.-2002.

Draudzes mācītājs (1974.VIII-1978.II)”.. Iesāku darbu Liepājas Ciānas draudzē, kad tur bija ļoti sarežģīta situācija, ko bija izraisījusi sludinātāja neētiska rīcība. Situāciju sarežģīja ass konflikts draudzes krievu grupā. Darbs Ciānas draudzē bija jāatstāj tieši tādā brīdī, kad konflikta situācija bija atrisināta un būtu varēts normāli strādāt.” (J. Tervits, Autobiogrāfija, krājumā Latviešu baptistu darbinieki II, 1995., 300. lpp.)

Voldemars_Zveja_1929_Lab_Lab.jpg
Voldemārs Zveja
1929.

Draudzes sludinātājs (1971.-1974.). 

Jansons_Teovils_1909_1990_mac_1.TTT_Lab.
Teovīls Jansons
1909.-1990.

Draudzes mācītājs (1960.VII-1970.IX)

Peteris_Egle_1903_1993_Lab.jpg
Pēteris Egle
1903.-1993.

Draudzes mācītājs (1956.-1960.)(Absolvējis LBDS Garīgo semināru.)
“Te Dievs runāja, lai mani mācītu. Vispār, šis Ciānas periods (4 gadi) bija smagu mācību bagāts.” (P. Egle, 1991.)

Jansons_Teovils_1909_1990_mac_1.TTT_Lab.
Teovīls Jansons
1909.-1990.

Draudzes mācītājs (1949.-1956.X).

Fricis_Huns_1884_1971_Lab.jpg
Fricis Hūns
1884.-1971.

Draudzes mācītājs (1946.-1952.VI).

Lauberts_Peteris_1875_1964.TTT_.Labb_.jp
Pēteris Lauberts
1875.-1964.

Draudzes mācītājs (1944.-1945.)

Cukurs_Fridrihs.TTTLab.jpg
Fridrihs Čukurs
1907.-1986.

Draudzes mācītājs (1938.II-1944.VII). (Absolvējis LBDS Garīgo semināru.)
“Mīļā Ciānas draudze! (..) Tu esi viena no sirsnīgākām, darbīgākām un sabilākām draudzēm latviešu baptistu brālības saimē. Atceros Tevi garā dedzīgu, gatavu kalpot tam Kungam un vienotu Svētā gara sadraudzībā. Strādājot evaņģēlija darbu kopā ar Tevi, garīgi pieaugu un mantoju nekad nezūdošas svētības.” (F. Čukurs, 1978.6.I, ASV)

Pauls_Pelcers_1902_1978_Lab.jpg
Pauls Pelčers 1902.-1978.

Draudzes mācītājs (1932.XII-1938.I)
(Teoloģijas bakalaurs)

Lauberts_Peteris_1875_1964.TTT_.Labb_.jp
Pēteris Lauberts
1875.-1964.

Draudzes mācītājs (1923.I-1923.VI.) (Absolvējis Hamburgas baptistu semināru, Vācijā.)
“Biju toreiz draudžu savienības priekšnieks. Kārtojot Ciānas draudzes lietas, apstākļi tā sarežģījās, ka nevien vajadzība draudzes dēļ, bet pat arī kristīga vadoņa pienākumi pret Savienību un paša cieņu prasīja dzīves pārcelšanu uz Liepāju. Tā tapu Ciānas draudzes sludinātājs.” (P. Lauberts, Dieva roka manā dzīvē, 1928.)

Andrejs_Pincers_Lab.jpg
Andrejs Pinčers
1884.-1935.

Draudzes mācītājs (1922.-1923.)
(Absolvējis Hamburgas baptistu semināru, Vācijā.)

Alberts_Eihmanis_Lab.jpg
Alberts Eihmanis
1889.-1965.

Draudzes mācītājs (1918.-1922.V)

TUKS_peleks.jpg
1915.-1918.

Draudzei sava mācītāja nav.
Draudzei bieži kalpoja Grobiņas draudzes mācītājs Matīss Fītiņš, Liepājas Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Matisons un daži citi.

Erdbergs_Fricis_1885_1918_Slud.TTTLab.jp
Fricis Erdbergs
1885.-1919.

Draudzes sludinātājs Fricis Erdbergs (1911.XII-1915.)(Absolvējis Lodzas baptistu semināru, Polijā.)
“Viņa runām plūst cauri kaut kas pavasarim līdzīgs. Viņš stipri pārliecināts, ka evaņģēlijumam pasaulē liela nākotne.” (A. Mēters, Avots, 1912., Nr.14.)
“Nāca smags trieciens māc. Erdberga dzīvē (..) Erdbergam draudze bija jāatstāj. Tad jau bija sācies Pirmais pasaules karš. Māc. Erdbergs savu grēku nožēloja un aizgāja kā brīvprātīgais, lai pats savu dzīvību upurētu savas cietušās tautas labā. Cīņās pret Bermontu viņš krita.” (A. Sauka, 1987.)

Indrikis_Eidemanis_1860_1911_Lab.jpg
Indriķis Eidemanis
1860.-1911.

Draudzes mācītājs (1907.IX-1911.XI). Absolvējis Hamburgas baptistu semināru, Vācijā.
“Eidmaņa personu var apzīmēt ar vārdu – lūdzējs. Lūgšana bija viņa dzīve, jo droši var sacīt, ka viņš lielāko daļu no savas dzīves pavadīja uz ceļiem lūgšanās. Ar saviem sprediķiem viņš ievadīja ticīgos svētu rakstu dziļumos un Kristus personas skaidrākā atzīšanā.” (V. Zīlnieks, Kristīga Balss, 1928/19)

Peteris_Busmanis1883_1970_1.mac_Labb.jpg
Pēteris Bušmanis
1883.-1970.

Draudzes mācītājs

(1905.-1907.VI)

Janis_Puze_1850_1924_.jpg
Janis Puže 
1850.-1924.

Draudzes sludinātājs 

(1903.-1905.)

bottom of page