top of page

MĀSAS

MĀSAS

„Tu esi mana klints un mana pils, vadi un ved mani Sava Vārda dēļ.” /Psalms 31:4/

Māsu pulciņš Liepājas baptistu Ciānas draudzē dibināts 1923. gadā, kad draudzes mācītājs bija Pēteris Lauberts, un to vadīja Ieva Spinga. Atkal atjaunota šī māsu kopība tika Latvijai vēsturiski nozīmīgajā barikāžu laikā – 1991. gada 13. janvārī. Šajā svētdienā mācītājs Jānis Tervits saaicināja kopā draudzes sievietes, lai vienotu tās kopīgam darbam un lūgšanām.

Pirmā māsu pulciņa vadīja bija Lidija Tervite.
1995.- 1999. gads – vadītāja Biruta Šterna.
1999.-2003. gads – vadītāja Ināra Zīvarte.
2003.- 2007. gads – vadītāja Astrīda Vēsmiņa.
2007.- 2011. gads – vadītāja Skaidrīte Starka.
2011.- 2013. gads – vadītāja Maija Bite.
No 2013.gada 14.aprīļa par māsu pulciņa vadītāju ievēlēta Skaidrīte Starka.
Vietniece, sekretāre – Airisa Eisāne
Kasiere – Ērika Birzkopa
Sociālā darba grupa – Ināra Zīvarte, Aija Kalna, Ruta Ārgale.

Mērķis ir veicināt draudzes māsu savstarpējo sadraudzību un kopā kalpot.

Sieviešu kalpošanā Māsu pulciņa aktīva darbība ir daļa no draudzes kopdarba, ko raksturo:

  • garīgā izaugsme;

  • iesaistīšanās draudzes kopīgajos notikumos;

  • lūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas;

  • sociālais darbs.

Katru 4. svētdienu pēc dievkalpojuma draudzes māsas tiekas dievnama mazajā zālītē, lai pavadītu laiku sadraudzībā ar Dievu un viena ar otru. Tas ir laiks Bībeles lasīšanai, lūgšanām un atbalsta došanai un gūšanai, klājam galdu un svinam arī dzimšanas dienas. Mēs uzskatam, ka cilvēka dzīve var būt aktīva un radoša arī pēc aktīvā darba mūža. Mūsu senioru dzīves pieredze un kompetence ir nenovērtējams resurss draudzes dzīvē.

Izaicinājums

  • Ja alksti izmaiņas savā dzīvē, meklē Dievu, Viņa tuvumu, Viņa spēku.

  • Ja esi izslāpusi pēc patiesības: kas esi? Uz kurieni ved un ir ejams tieši tavs ceļš?

Tu esi gaidīta sieviešu kalpošanas māsu rindās, lai dalītos savā dzīves pieredzē, varbūt uzklausītu kādu labu padomu, uzticētu savus vājuma brīžus, dalītos arī ar veiksmēm. Vai vienkārši pabūtu kopā mīlestībā ar māsām.

Priecīgos brīžos – Slavē Dievu! Grūtos brīžos – Meklē Dievu!

Klusos brīžos – Pielūdz Dievu! Sāpīgos brīžos – Uzticies Dievam!

Katru brīdi – Pateicies Dievam!

Riks Vorens

bottom of page