top of page

BĪBELES STUDIJA

MAZAJĀM GRUPĀM

MARKA EVAŅĢĒLIJS

Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.

/Ap.d. 2:46-47/


Pirmajai kristiešu draudzei bija sava sapulcēšanās vieta – templis. Tomēr mēs lasām, ka viņi pulcējās arī pa mājām. Kāpēc? Mēs viens otru labāk iepazīstam mierīgā mājas atmosfērā. Lai mūsu starpā rastos atklātība jāiepazīst otrs cilvēks, jālauž stereotipi par viņu, pašam jāmācās uzticēties un būt atklātam. Jāmācās dzirdēt, saprast, piedot un mīlēt. Pirmie kristieši mājās baudīja kopīgu maltīti, bija vientiesīgi, tas ir, bez viltus viens pret otru, un kopīgi slavēja Dievu. Uz to esam aicināti arī mēs. Mums savs “templis”, Ciāna, taču dziļāku tuvākmīlestību, dziļāku Dieva iepazīšanu(slavēšanu) neviens nav atcēlis. Tas ir iemesls, kādēļ mūsu Ciānas draudzē ir mazās grupas. Lai sanākšanas būtu saturīgas, tajās kā neiztrūkstošai daļai jābūt garīga rakstura sarunām. Vadmotīvs var būt dažāds. Iepriekš lasījām grāmatu “Mērķtiecīga dzīve” un Bībeles gaismā pārrunājām tajā paustās domas, Tagad esam aicināti studēt Marka evaņģēliju. Dotajā brīdi tiekamies attālināti, tas ir dažādās interneta platformās, bet ar nepacietību gaidām pandēmijas beigas, kad varēsim tikties klātienē. Šeit, mūsu mājas lapā, jūs varat sekot Marka evaņģēlija lasīšanas plānam, kā arī ņemt jautājumus svētīgākai studēšanai. Taču nejūtaties saistīti tikai ar šiem
jautājumiem. Ja Dievs vada studēšanu liekot citus akcentus – slava Viņam! Galvenais, runāt pat izlasīto. Grupām var pievienoties jebkurā brīdī, grupu jums palīdzēs atrast draudzes mācītājs. Nekautrējaties sazināties ar viņu: mob.tel. 28452452. Arī, ja esat seniors un ir sajūta, ka “nedraudzējaties” ar tehnoloģijām, nav liela bēda, parādīsim vienkāršus risinājumus. Mazās grupas ir svētība draudzei un mums pašiem! Nepalaidīsim to vējā!

bottom of page