ZUPAS VIRTUVE

ZUPAS VIRTUVE

Katru Pirmdienu
11:00 – 12:00 Maltītes izdalīšana līdzi nešanai.

Papildus pasākumi sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem nenotiek.

Liepājas baptistu Ciānas draudzē zupas virtuve sāka darboties 1999. gadā. Sākumā iesākām ar divdesmit daudzbērnu ģimenēm – zupa tika izsniegta līdzi nešanai (kopā 38 porcijas).

2009. gada 8. martā saņēmām “PĀRTIKAS UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU”.

2011. gada 28. septembrī atsaucāmies uz fonda “Ziedot.lv” aicinājumu slēgt līgumu uz trim gadiem, lai piesaistītu stabilas finanses zupas virtuvei, kur jau silto ēdienu – zupu dalījām vidēji 150 personām (uz vienu personu 1l) līdzi nešanai.

2013. gadā tika slēgts līgums uz trim gadiem ar “Borisa un Ināras Teterevu fondu”.
Kā paredzēts līgumā, tika izsniegta karsta zupa maznodrošinātiem cilvēkiem, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, bezpajumtniekiem, bezdarbniekiem, vientuļiem sirmgalvjiem, no cietuma iznākušajiem.

Zupas tiek vārītas dažādas un izdalītas pirmdienās no 12.00 – 13.00 – dārzeņu, skābeņu, pupiņu, biešu, makaronu, rasoļņiks, soļanka, sēņu, borščs, ķirbju u.c.

Zupas virtuves apmeklētāji uzrāda:
Slēdzienu par maznodrošinātā statusu, ārsta veselības slēdzienu – tbc,
Brīvprātīgie – ārsta slēdzienu par veselības stāvokli (sanitāro grāmatiņu).

Brīvprātīgo skaits, kuri pirmdienās sagatavo dārzeņus un vāra – ir piecas:
Irēna Ustube, Marika Spinga, Velta Šteinberga, Vija Bezmere, Ērika Birzkopa.

Produkti tiek iegādāti AS “LPB”, “Cukuriņš” un SIA “DZHINA”. Ēdiens tiek pagatavots no rūpnieciski ražotiem produktiem, jo svaigu gaļu nepērkam, līdz ar to ledusskapi neizmantojam. Pagrabā glabājas dārzeņi.

Vienu reizi divos gados tiek nodots ūdens uz laboratoriju pārbaudei.

Dārzeņus vārīšanai sagatavojam pirmdienas rītā, kurus vārām 3 katlos. Katli un pārējie trauki tiek tīrīti ar sertificētiem dezlīdzekļiem pirms un pēc vārīšanas.

Liepājas baptistu Ciānas draudze sedz izdevumus par ūdeni, gāzi, elektrību, malku.

Ir saņemtas simtiem pateicības no zupas saņēmējiem, kuras esmu nosūtījusi fondam “Ziedot.lv” un “Borisa un Ināras Teterevu fondam”.

Paldies Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam, kuri ir materiāli atbalstījuši zupas virtuvi!

Paldies LBDS SKA par sapratni un atbalstu!

Paldies brīvprātīgajiem ziedotājiem par dārzeņiem!

Vairāki maznodrošinātie ir Ciānas draudzes locekļi, bet daudzi apmeklē dievkalpojumus svētdienās dažādu konfesiju draudzēs. Zupas virtuves apmeklētāji visu šo gadu garumā ir sakopuši dārzu rudeņos, pavasaros, palīdzējuši tīrīt baznīcu pavasaros.

2016. gada 25. aprīlī tika aizsūtīts iesniegums “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020.g.” uz deviņām lappusēm Sabiedrības integrācijas fondam. Līgums uz diviem gadiem ir noslēgts.

No 2016. gada jūlija mēneša katru pirmdienu sadarbībā ar SIF (Sabiedrības integrācijas fonds) darbosies “Zupas virtuve”, t.i., papildus nodarbības par dažādām tēmām un maltītes izsniegšana trūcīgām personām (projekts uz 2 gadiem). 2018. gadā noslēgts līgums Nr.2017.FEAD/PO/03./03/01 par projekta turpināšanu no 01.04.2018. līdz 31.03.2021.

Par visu esam pateicīgi Dievam!

Pilnvarotā persona un atbildīgā par zupas virtuvi:
Liepājas baptistu Ciānas draudzes locekle Ērika Birzkopa

 

15.maijā 2016.

LIEPĀJAS 
BAPTISTU
CIĀNAS
DRAUDZE

+371 251 25 151

draudze@ciana.lv

Lāčplēšu iela 62,

Liepāja, LV-3401

LATVIJA

Liepājas baptistu Ciānas draudze
Reģ. nr. 90000159087
AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV10HABA0551003271453

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

©2023 Liepājas Baptistu Ciānas Draudze