top of page

ZUPAS VIRTUVE

ZUPAS VIRTUVE

Šobrīd zupas virtuve nedarbojas...

Kontaktpersona Ērika Birzkopa mob. 26003494

Liepājas baptistu Ciānas draudzē zupas virtuve sāka darboties 1999. gadā. Sākumā iesākām ar divdesmit daudzbērnu ģimenēm – zupa tika izsniegta līdzi nešanai (kopā 38 porcijas).

2009. gada 8. martā saņēmām “PĀRTIKAS UZŅĒMUMA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU”.

2011. gada 28. septembrī atsaucāmies uz fonda “Ziedot.lv” aicinājumu slēgt līgumu uz trim gadiem, lai piesaistītu stabilas finanses zupas virtuvei, kur jau silto ēdienu – zupu dalījām vidēji 150 personām (uz vienu personu 1l) līdzi nešanai.

2013. gadā tika slēgts līgums uz trim gadiem ar “Borisa un Ināras Teterevu fondu”.
Kā paredzēts līgumā, tika izsniegta karsta zupa maznodrošinātiem cilvēkiem, pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm, bezpajumtniekiem, bezdarbniekiem, vientuļiem sirmgalvjiem, no cietuma iznākušajiem.

Zupas virtuves apmeklētāji uzrāda:
Slēdzienu par maznodrošinātā statusu, ārsta veselības slēdzienu – tbc,
Brīvprātīgie – ārsta slēdzienu par veselības stāvokli (sanitāro grāmatiņu).

Brīvprātīgo skaits, kuri pirmdienās sagatavo dārzeņus un vāra – ir piecas:
Irēna Ustube, Marika Spinga, Velta Šteinberga, Vija Bezmere, Ērika Birzkopa.

Produkti tiek iegādāti AS “LPB”, “Cukuriņš” un SIA “DZHINA”. Ēdiens tiek pagatavots no rūpnieciski ražotiem produktiem, jo svaigu gaļu nepērkam, līdz ar to ledusskapi neizmantojam. Pagrabā glabājas dārzeņi.

Vienu reizi divos gados tiek nodots ūdens uz laboratoriju pārbaudei.

Dārzeņus vārīšanai sagatavojam pirmdienas rītā, kurus vārām 3 katlos. Katli un pārējie trauki tiek tīrīti ar sertificētiem dezlīdzekļiem pirms un pēc vārīšanas.

Liepājas baptistu Ciānas draudze sedz izdevumus par ūdeni, gāzi, elektrību, malku.

Ir saņemtas simtiem pateicības no zupas saņēmējiem, kuras esmu nosūtījusi fondam “Ziedot.lv” un “Borisa un Ināras Teterevu fondam”.

Paldies Liepājas pilsētas Domes Sociālajam dienestam, kuri ir materiāli atbalstījuši zupas virtuvi!

Paldies LBDS SKA par sapratni un atbalstu!

Paldies brīvprātīgajiem ziedotājiem par dārzeņiem!

Vairāki maznodrošinātie ir Ciānas draudzes locekļi, bet daudzi apmeklē dievkalpojumus svētdienās dažādu konfesiju draudzēs. Zupas virtuves apmeklētāji visu šo gadu garumā ir sakopuši dārzu rudeņos, pavasaros, palīdzējuši tīrīt baznīcu pavasaros.

2016. gada 25. aprīlī tika aizsūtīts iesniegums “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020.g.” uz deviņām lappusēm Sabiedrības integrācijas fondam. Līgums uz diviem gadiem ir noslēgts.

No 2016. gada jūlija mēneša katru pirmdienu sadarbībā ar SIF (Sabiedrības integrācijas fonds) darbosies “Zupas virtuve”, t.i., papildus nodarbības par dažādām tēmām un maltītes izsniegšana trūcīgām personām (projekts uz 2 gadiem). 2018. gadā noslēgts līgums Nr.2017.FEAD/PO/03./03/01 par projekta turpināšanu no 01.04.2018. līdz 31.03.2021.

Par visu esam pateicīgi Dievam!

Pilnvarotā persona un atbildīgā par zupas virtuvi:
Liepājas baptistu Ciānas draudzes locekle Ērika Birzkopa

 

04.01.2021

ZUPAS VIRTUVE SADARBĪBĀ AR SIF
EAFVP_ar_ES_logo.jpg

 

Šajā draudzē Zupas virtuve darbojas 20 gadus.

2018. gadā noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) Nr.2017.FEAD/PO/03./03/01 par projekta turpināšanu no 01.04.2018. līdz 31.03.2021.

Papildpasākumu plāns 2020. gadam apskatāms šeit.

Pirms tam pēdējie projekti bija ar fondu “Ziedot” – 3 gadus, pēc tam ar “Borisa un Ināras Teterevu fondu” – 3 gadus.

Tad no 2016. gada jūlija mēneša tika noslēgts līgums uz 2 gadiem ar Sabiedrības integrācijas fondu, “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”.
Tiek piegādās pārtikas pakas, no kurām tiek gatavota maltīte līdzi nešanai: griķi ar gaļu, rīsu pienzupa, makaronu zupa ar gaļu, mannā, auzu pārslu biezputras un citi iespējamie ēdieni, ko var pagatavot no paku produktiem.

11:00 pirmdienās atnācēji tiek aicināti kafejnīcā pie klātiem galdiem, kur iespējams iebaudīt brokastis, pēc tam visi dodas uz baznīcu, kur katru reizi cits lektors vada pārrunas ar klausītājiem par sociālajām, sadzīves, reliģiskām un citām tēmām, ir paredzētas arī radošās darbnīcas – floristika, mūzika, literatūra u.c. tas viss notiek, lai socializētos maltītes apmeklētāji.

Papildpasākumus ir vadījuši draudzes mācītājs Andris Bite, priekšnieks Jānis Čirkšis, SKA vadītāja Skaidrīte Starka, Dr. paed. Jānis Birzkops u.c.

Maltītes izdales vietā ir informatīvais plakāts ar fonda un ES logo.
Pārtikas pakas glabājas sausās un aizslēgtās telpās.
Ir iegādāti sertificēti dezinfekcijas līdzekļi.
Noņemti ūdens paraugi, kuri atbilst normām.
Dokumenti uzglabājas sadales vietā, ir nodalīti un izsekojami, uz kuriem ir norādīts uzglabāšanas termiņš.
Ir maltītes izdales grafiks.

Draudzes – piecas brīvprātīgās – māsas veic visus ar šo projektu saistītos darbus.
Vada maltītes virtuves darbu un dokumentāciju pilnvarotā Ciānas drauzes māsa Ērika Birzkopa.
Viss ir saskaņots ar draudzes padomi un priekšnieku Jāni Čirkši.
Draudze nodrošina ar ūdeni, elektrību, gāzi, malku.
Paldies visiem, kuri ir snieguši jebkādu atbalstu, lai šis darbs turpinātos un tiktu sniegta palīdzība cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtībās, jo grūti ir lūgt, bet viegli palīdzēt.

Laikrakstā “Kurzemes Vārds” 2016. g. 30. augusta numurā publicēts raksts

“Ēdiens un padoms vienuviet,”

kur žurnāliste Kristīne Pastore ievadā raksta:

“Pēc vasaras pārtraukuma Liepājas baptistu Ciānas draudzē atkal darbu sākusi zupas virtuve, kur vienu reizi nedēļā – pirmdienās – var saņemt ēdienu līdzi nešanai. Pirms tam gan baznīcas lielajā zālē notiek izzinošas tikšanās ar dažādiem speciālistiem. Tāds ir Sabiedrības integrācijas fonda “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām” nosacījums, lai trūcīgie cilvēki saņemtu ne tikai ēdienu, bet arī palīdzību savu problēmu risināšanai.”

29. augustā – maltītes izdales laikā – mūsu draudzē bija ieradušies viesi no Rīgas Sabiedrības integrācijas fonda Vaira Dzenes kundze – projektu vadītāja ar kolēģi Guntu Landsmani, lai pārliecinātos par maltītes virtuves darbu un dokumentācijas sakārtotību. Papildpasākumā vārds tika dots Guntai Landsmanei un Liepājas Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu daļas vadītājai Kristīnei Šaripo, kura bija sagatavojusi informāciju par sociālajā dienestā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem. Muzicēja Dr. paed. Jānis Birzkops. Pasākumā piedalījās arī draudzes priekšnieks Jānis Čirkšis, kurš iemūžināja šīs dienas maltītes virtuves darbu. Paldies mācītājam Andrim Bitem par kafiju! Paldies Ārijai Kociņai par izcepto rausi, Sarmītei Čirkšei par āboliem, Skaidrītei Starkai par rabarberu dzērienu, kuru kafejnīcā pirms papildpasākuma baudīja trūkumā nonākušie cilvēki.

Par visu notikušo žurnāliste Kristīne Pastore aprakstīja avīzē “Kurzemes Vārds”, kurā publicētas arī fotogrāfa Egona Zīverta fotogrāfijas.

Sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu no 2016. gada jūlija Ciānas draudzē atkal darbojas “Zupas virtuve”. Projekta laiks ir 2 gadi. Šī projekta ietvaros katru pirmdienu plkst. 11:00 – 12:00 notiek papildus nodarbības par dažādām tēmām un plkst. 12:00 – 13:00 tiek izsniegtas maltītes līdzi nešanai.

bottom of page