top of page

KRISTĪBAS / LAULĪBAS / BĒRES

Garīgā ziņā šie ir svarīgākie notikumi mūsu dzīvēs. Kā tos piedzīvot mūsu draudzē?

KRISTĪBAS

Baptistu draudzēs, arī mūsu, krista cilvēkus, kuri spēj apliecināt savu ticību. Mēs uzskatām, ka katram cilvēkam ir tiesības izvēlēties - ticēt vai nē. Kā ir ar bērniem? Sekojot Jēzus Kristus pavēlei, mēs bērnus svētām. Tas ir, bērniņš tiek iznests draudzes priekšā un garīdznieks, kā arī visa draudze, īpašā veidā aizlūdz par bērnu. Piemiņai tiek izsniegta svētīšanas apliecība. Kristības notiek pēc tam, kad kristību kandidāts ir apliecinājis savu ticību, izgājis īsu kristību kursu un viņam ir bijusi saruna ar diakoniem, tas ir - draudzes garīgajiem vadītājiem. Kristības ir ar pilnu iegremdēšanu ūdenī, tā, kā to māca Bībele. Šim nolūkam draudzē ir baseins, jeb kristīgā terminoloģijā – kristību kaps, jo kristībā mēs mirstam grēkam un augšāmceļamies jaunai dzīvei!

LAULĪBAS

Parasi mēs laulājam savu, baptistu draudžu locekļus, taču mēdz būt arī izņēmumi. Tāpat mēs vēlamies, lai pirms laulībām tiktu izieti laulību kursi, vai, kā minimums - garākas sarunas ar mācītāju.  Situācijas mēdz būt sarežģītas, tāpēc katrā īpašā gadījumā lemj garīdznieks. Laulība ir Dieva paredzēta vīrieša un sievietes kopdzīves forma, tāpēc tai jāpieiet ar īpašu nopietnību, atbildību un sagatavošanos.

BĒRES

Lai izvadītu pēdējā gaitā, nav nekādu nosacījumu, vienkārši sazinieties ar garīdznieku.

MAKSA

Parasts un cilvēcisks ir jautājums, cik jāmaksā par kristībām, cik par laulībām, cik par bērēm.

Kristību gadījumajā atbilde – necik, neko! Jēzus mūs mācīja, bez maksas esat saņēmuši, bez maksas dodiet!

Draudzes locekļi dod ziedojumus, maksā mācītājam algu, tāpēc arī laulību un bēru gadījumā samaksa netiek gaidīta.

bottom of page