JAUNUMI

TUVĀKIE PASĀKUMI

Lielās piektdienas svētbrīdis Amerikas latviešu baptistu apvienības (ALBA) Jūtūb TV kanālā, kur tiek papildinātas video svētrunu sērijas.  Šo jauno svētbrīža ierakstu vada ALBA padomes loceklis un Klīvlandes latviešu baptistu draudzes mācītājs Dr. Pauls Barbins. Šajā programmā piedalās arī Dāvids Šmits (Toronto) uz klavierēm, Sarma Aļļe (Čikāga) uz ērģelēm, un māc. Edgars un Kristīne Maži (Rīga) ar Bībeles lasījumiem. Uz doto brīdi šajā sērijā, ko variet atrast šeit, ir ievietoti jau 15 īsi svētbrīži

PIRMDIENA.png

SVARĪGI JAUNUMI

Informācija par drošības pasākumiem apmeklējot dievkalpojumus un citus pasākumus Ciānas baznīcā Covid-19 infekcijas laikā.
  • Neapmeklējiet pasākumus draudzē, ja esat bijis kontaktā ar inficētu personu, atrodaties pašizolācijā, vai arī ja jums ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

  • Nedrūzmējieties pie ieejas durvīm ne ienākot, ne arī no baznīcas izejot.

  • Apmeklējot pasākumus baznīcā obligāti lietojiet sejas un deguna maskas vai sejas vairogus.

  • Lietojiet roku dezinfekcijas līdzekļus.

  • Ievērojiet divu metru distanci vienam no otra, apsēdieties iezīmētajās vietās – vietās, kur novietotas dziesmu grāmatas.

  • Ievērojam personīgo higiēnu, pēc iespējas bieži mazgājam rokas ar roku mazgāšanas līdzekļiem.

  • Svētdiensskolas nodarbības atceltas, pieļaujamas tikai vienas mājsaimniecības ietvaros vai individuālas nodarbības.