JAUNUMI

TUVĀKIE PASĀKUMI

PIRMDIENA

Bībeles studija

19:00

SVĒTDIENA

Rīta lūgšana

10:30

SVĒTDIENA

Dievkalpojums

11:00

SVARĪGI JAUNUMI

Informācija par drošības pasākumiem apmeklējot dievkalpojumus un citus pasākumus Ciānas baznīcā Covid-19 infekcijas laikā.
  • Neapmeklējiet pasākumus draudzē, ja esat bijis kontaktā ar inficētu personu, atrodaties pašizolācijā, vai arī ja jums ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

  • Nedrūzmējieties pie ieejas durvīm ne ienākot, ne arī no baznīcas izejot.

  • Apmeklējot pasākumus baznīcā obligāti lietojiet sejas un deguna maskas vai sejas vairogus.

  • Lietojiet roku dezinfekcijas līdzekļus.

  • Ievērojiet divu metru distanci vienam no otra, apsēdieties iezīmētajās vietās – vietās, kur novietotas dziesmu grāmatas.

  • Ievērojam personīgo higiēnu, pēc iespējas bieži mazgājam rokas ar roku mazgāšanas līdzekļiem.

  • Svētdiensskolas nodarbības atceltas, pieļaujamas tikai vienas mājsaimniecības ietvaros vai individuālas nodarbības.

LIEPĀJAS 
BAPTISTU
CIĀNAS
DRAUDZE

+371 251 25 151

draudze@ciana.lv

Lāčplēšu iela 62,

Liepāja, LV-3401

LATVIJA

Liepājas baptistu Ciānas draudze
Reģ. nr. 90000159087
AS Swedbank, kods: HABALV22
Konts: LV10HABA0551003271453

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon

©2023 Liepājas Baptistu Ciānas Draudze