top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politika

Liepājas baptistu Ciānas draudzes (reģ. nr.: 90000159087) privātuma politika reglamentē savā mājaslapā apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku.

Mēs rūpējamies par jūsu personas datu drošību un esam apņēmušies cienīt un aizsargāt jūsu privātumu. Iespējams, jūs esat dzirdējuši par Eiropas Savienības “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”, kas paredz izmaiņas normatīvajos aktos par personas datu uzglabāšanu un izmantošanu. Regula ir spēkā no 2018. gada 25. maija. Mūsu personas datu aizsardzības vadlīnijas ir uzrakstītas saskaņā ar jauno “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”.

Katra no mūsu partneru organizācijām izstrādā savas personas datu aizsardzības vadlīnijas. Aicinām ar tām iepazīties mūsu partneru mājas lapās.

Mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas izskaidro, kā mēs apstrādājam un aizsargājam jūsu personisko informāciju mūsu darbam nepieciešamajām komunikācijas, mārketinga un izglītošanas aktivitātēm. Jūsu datus izmantojam elektroniskā pasta sarakstē un izsūtāmajiem ziņu izdevumiem, mūsu mājas lapas izmantošanas analizēšanai un mūsu rīkotajos pasākumos, kuros jūs piedalāties. Lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmāk rakstīto, lai izprastu mūsu nepieciešamību pēc Jūsu personas datu izmantošanas un apstrādes.

Ja jums rodas jautājumi par turpmāk aprakstīto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums: draudze@ciana.lv.

 

Kā mēs ievācam jūs personas datus?

Personas dati ir jebkāda informācija, pēc kuras jūs varētu atpazīt. Piemēram, jūsu vārds, elektroniskā pasta adrese, jūs – kā mūsu mājas lapas apmeklētājs. Mēs vācam informāciju par jums šādos gadījumos, ja jūs:

 • piekrītat mūsu ziņu uzdevumu saņemšanai

 • apmeklējat mūsu mājas lapu

 • apmeklējat mūsu rīkotos pasākumus

 • esat sadarbības partneris vai atbalstītājs

 • piedalāties mūsu organizētajās aptaujās, pētījumos, testos

 • nosūtat mums ziņojumus, norādot savu vārdu, uzvārdu un/vai e-pasta adresi.

Vadlīnijās mēs aprakstīsim katru no šiem gadījumiem un izskaidrosim, kā mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus

Mēs arī izskaidrosim:

 • vai un kā mēs dalāmies ar jūsu datiem ar citām organizācijām

 • jūsu tiesības

 • kā rīkoties, ja jums ir sūdzības

 • kā ar mums sazināties

Apmeklējot mūsu mājas lapu

Drošības nolūkos mēs vācam nelielā apjomā jūsu personas datus, piemēram, jūsu IP adresi. Tas nepieciešams, lai bloķētu kādu, kurš vēlas nelikumīgi izmantot mūsu mājas lapu.

 

Pārlūkojot mūsu mājas lapu

Laikā, kad jūs caurskatāt mūsu mājas lapu, mēs vācam anonīmu informāciju par jūsu mājas lapas apmeklējumu ar mērķi uzlabot mūsu mājas lapas darbību. Mums rūp, ka šī informācija tiek vākta, glabāta un, izmantota likumīgā veidā saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu apstrādes likumu un ar to saistītiem normatīvajiem dokumentiem.

Mēs izmantojam Google Analytics rīku mājas lapas statistikas apkopošanai un atspoguļošanai. Visi dati tiek droši glabāti uz Google serveriem. Lai izsekotu jūsu mājas lapas apmeklējumiem Google Analytics ievietos sīkdatni (cookies) jūsu ierīcē (sīkdatnes izmanto mājas lapas, lai noteiktu un atcerētos mājas lapas apmeklējumus). Jūs varat savā interneta pārlūka programmā atzīmēt, ka jūs nevēlaties pieņemt sīkdatni, ja nevēlaties, lai jūsu dati tiktu ievākti šādā veidā. Vairāk informāciju atradīsiet jūsu interneta pārlūka programmas iestatījumos.

Informācija par Google Analytics personas datu aizsardzības vadlīnijām Google Analytics mājas lapā

Ar sīkdatņu palīdzību mēs ievācam informāciju, kuras Drossinternets.lv sadaļas jūs apmeklējat, cik ilgi un cik reižu jūs tās apmeklējat, kādu operētājsistēmu jūs lietojat, izmantotās ierīces ekrāna izšķirtspēju, kādu interneta pārlūka programmu izmantojat un kurā valstī jūs atrodaties.

Iegūtā informācija mums palīdz:

 • Plānot mājas lapas turpmāko attīstību;

 • Noteikt un izcelt visvairāk apmeklētās mājas lapas sadaļas, kā arī mazāk apmeklētākās sadaļas;

 • Izvērtēt mūsu aktivitāšu un izstrādāto materiālu lietderīgumu;

 • Noteikt laiku, kad mājas lapa tiek apmeklēta visvairāk, kas palīdz plānot mājas lapas uzlabojumu ieviešanu.

Jūsu personas datu saņemšana mājas lapā

Dažkārt mēs varam vaicāt jūsu personas datus mūsu mājas lapā, ja jūs izmantojat kādu no mūsu mājas lapas piedāvātajiem pakalpojumiem.

Ja jūs izmantojat mājas lapā ciana.lv vai mobilajā lietotnē esošo iespēju “Nosūtīt ziņu”, mēs varam prasīt:
 • jūsu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, bet jums ir iespēja ziņot anonīmi; ja esat atstājis savu kontaktinformāciju, tad tā tiks izmantota, lai nodrošinātu jūs ar atgriezenisko saiti, informējot par ziņojuma satura izvērtējumu un tālāko rīcību;

 • nevienai trešajai personai netiek nodota tālāk ziņotāja kontaktinformācija;

 • ziņojuma saturs tiek nodots tālāk tikai atsevišķos gadījumos:

  • valsts policijai, ja uzsāktas procesuālās darbības, kas saistītas ar ziņojuma saturā noradīto pārkāpumu;

  • ziņojuma saturā norādītā interneta vietnes adrese var tikt nosūtīta interneta pakalpojuma sniedzējam tikai gadījumos, lai novērstu pārkāpumu;

  • ziņojuma saturā norādītā interneta vietnes adrese var tikt iesniegta INHOPE asociācijas datu bāzē ICCAM, gadījumos, kad saņemtajā interneta vietnes adresē atrodams nelegāls saturs un tas tiek uzglabāts uz serveriem ārpus Latvijas.

Personas datu izmantošana un uzglabāšana mājas lapā ir pamatota ar mūsu likumīgajām vajadzībām nodrošināt mājas lapas darbību un mūsu sniegtos pakalpojumus. Mēs uzglabāsim jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai, darba kvalitātes novērtēšanai un aktivitāšu apkopošanai.

Mēs uzglabāsim jūsu sniegtos personas datus uz droša servera, kuru nodrošina mūsu IT pakalpojumu sniedzējs.

 

Mūsu mājas lapas drošība

Mūsu mājas lapa un mobilā lietotne tiek uzturēta uz WIX.com serveriem. WIX.com ir neatkarīgs uzņēmus, kurš rūpējas par personas datu drošību mājas lapā.

 

Sasaiste ar citām mājas lapām

Mūsu mājas lapā vai mobilajā lietotnē var būt norādītas citu mājas lapu adreses. Ja jūs apmeklējat citas mājas lapas, lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgo mājas lapu personas datu drošības vadlīnijām, pirms sniedzat savus personas datus. Mēs nevaram uzņemties atbildību par citu mājas lapu lietošanas noteikumiem.

 

Vai un kā mēs dalāmies ar jūsu personas datiem ar citām organizācijām.

Mēs nesniedzam jūsu personas datus citām organizācijām komerciālos nolūkos.

Ja jūs esat devuši mums atļauju ar jums sazināties, mēs varam iesniegt jūsu informāciju uzņēmumam vai personai, lai veiktu noteiktas darbības mūsu vārdā (pasākuma organizēšana, vēstuļu vai elektroniskā pasta vēstuļu izsūtīšana, pētījumu projektu saistītu ar mūsu tiešo darbību veikšana un, lai nodrošinātu mūsu sniegtos pakalpojumus). Ja tam būs nepieciešami jūsu personas dati, tad mēs nodrošināsim, ka:

 • darba veicēji apņemas izmantot jūsu personas datus vienīgi noteiktās funkcijas veikšanai un neizmantos tos citiem mērķiem;

 • darba veicēji izmantos jūsu personas datus saskaņā ar mūsu personas datu aizsardzības vadlīnijām un ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

Mēs varam jūsu personas datus sniegt trešajām personām, ja:

 • to pieprasa likums;

 • tie nepieciešami līgumu izpildei vai lai aizsargātu Liepājas baptistu Ciānas draudzes tiesības, īpašumu un nodrošinātu drošību mūsu pakalpojumu izmantotājiem;

 • ja nepieciešams nodrošināt jums pasākuma apmeklējumu, uz kuru esat reģistrējies;

 • mums ir jūsu atļauja izmantot jūsu personas datus.

Jūsu tiesības

Gadījumos, kad mēs izmantojam un uzglabājam jūsu personas datus, jums ir tiesības:

 • zināt, kā mēs ievācam, izmantojam un uzglabājam jūsu personas datus. Mūsu privātuma politikas vadlīnijas nodrošina šo informāciju;

 • tiesības piekļūt jūsu personas datiem, kas ir mūsu rīcībā;

 • tiesības atteikties no tiešā mārketinga sūtījumiem, izmantojot atteikšanās iespēju;

 • iebilst datu apstrādei, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem;

 • pieprasīt dzēst jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā;

 • personas datu labojumam, ja tie ir kļūdaini vai nepilnīgi;

 • aizliegt mums apstrādāt jūsu personas datus.

Šīs tiesības var attiekties vai neattiekties uz specifiskām situācijām. Papildu informācija par personu datu apstrādi ir pieejama Datu valsts inspekcijas mājas lapā http://www.dvi.gov.lv. Ja jūs vēlaties izmantot kādas no iepriekš minētajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums: draudze@ciana.lv.

 

Personu datu apstrādes pārkāpumi

Mēs rūpīgi izvērtējam katru saņemto informāciju par personas datu apstrādes pārkāpumu. Ja mēs konstatēsim personas datu apstrādes pārkāpumu, tad ne vēlāk kā 72 stundu laikā mēs informēsim Datu valsts inspekciju un, izvērtējot konkrēto gadījumu, informēsim arī tos cilvēkus, kurus tas ir ietekmējis.

Papildu informācija par organizāciju rīcību personu datu apstrādes pārkāpumu gadījumos pieejama Datu valsts inspekcijas mājas lapā http://www.dvi.gov.lv.

Ja nepieciešams, mēs nolīgsim neatkarīgu datu aizsardzības speciālistu, lai izmeklētu pārkāpumu.

 

Sūdzības

Ja jums ir bažas par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums: draudze@ciana.lv

Ja mēs nespējam atrisināt jūsu problēmu saistībā ar personas datu apstrādi, jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu Datu valsts inspekcijā.

 

Sazinieties ar mums

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar šīm vadlīnijām un sazināties ar mums, ja jums rodas papildu jautājumi: draudze@ciana.lv.

 

Izmaiņas personas datu aizsardzības vadlīnijās

Mums ir tiesības papildināt un veikt izmaiņas šajās vadlīnijās, tādēļ aicinām jūs ik pa laikam iepazīties ar vadlīnijām atkārtoti. Mūsu veiktās izmaiņas būs saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Pašreizējā versija mūsu “Personas datu aizsardzības vadlīnijām” (jeb privātuma politika) ir pēdējo reizi caurskatīta un labota 2020. gada 10. novembrī.

bottom of page