Liepājas baptistu Ciānas draudze

Aktualitātes

Seko arī jaunumiem Ciānas draudzes “Facebook” lapā.

Stiprums

Jaunumi

Gatavojoties draudzes gadasvētkiem –
Trešdien, 23. janvārī, plkst. 18:30 svētīšanās rakstura dievkalpojums.
Runās mācītājs Jānis Balodis (seniors) no Aizputes.

Ceturtdien, 24. janvārī, plkst. 18:30 svētīšanās rakstura dievkalpojums,
kalpos Priekules draudzes sludinātājs Guntars Lašauri.

Piektdien, 25. janvārī, plkst. 18:30 svētīšanās rakstura dievkalpojums,
kalpos Mežgalciema draudzes mācītājs Aivars Vadonis.

Draudzes 116. gadasvētki 27. janvārī, plkst. 11:00.
Īpašie viesi – Saldus draudzes sludinātājs Dāvids Viskupaitis
ar draudzes mūziķiem un dziedātājiem.

10. februārī, plkst. 11:00 dievkalpojums,
pēc dievkalpojuma draudzes gada pārskata, vēlēšanu sapulce.
Sapulce var būt lemtspējīga vienīgi tad, ja ir kvorums,
tādēļ ikviens draudzes loceklis laipni aicināts piedalīties!

24. februārī, plkst. 11:00 īpašs dievkalpojums,
kurā pieminēsim draudzes darbinieku Andreju Grīnbergu
(V.Svešinieku) un viņa devumu dzejas laukā.
2019. gada februārī aprit 125. gadi kopš dzejnieka A. Grīnberga dzimšanas.


Vecākas ziņas vari apskatīt šeit.