Liepājas baptistu Ciānas draudze

Aktualitātes

Seko arī jaunumiem Ciānas draudzes “Facebook” lapā.

Stiprums

Jaunumi

Sestdien 5. oktobrī, plkst. 15:00 skolotājas, flautistes, Anitas Čirkšes
60 gadu jubilejas kocerts
Ciānā kopā ar
māsas Martas Ozoliņas muzikālo ģimeni no Kuldīgas un Rīgas.

Svētdien 6. oktobrī pēc dievkalpojuma draudzes sapulce;
tēma – izmaiņas draudzes locekļu sarakstā.
Skolotāju diena.

8. oktobrī, plkst. 14:00 – draudzes māsu pulciņa tikšanās
oktobrā mēneša jubilāru sveikšana

31. oktobrī – Reformācijas svētku diena.


Vecākas ziņas vari apskatīt šeit.