Liepājas baptistu Ciānas draudze

Aktualitātes

Seko arī jaunumiem Ciānas draudzes “Facebook” lapā.

Stiprums

Jaunumi

Informācija par drošības pasākumiem apmeklējot
dievkalpojumus un citus pasākumus Ciānas baznīcā
Covid 19 infekcijas laikā.

  • Neapmeklējiet pasākumus draudzē, ja esat bijis kontaktā ar inficētu personu, atrodaties pašizolācijā, vai arī ja jums ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.
  • Nedrūzmējieties pie ieejas durvīm ne ienākot, ne arī no baznīcas izejot.
  • Apmeklējot pasākumus baznīcā obligāti lietojiet sejas un deguna maskas vai sejas vairogus.
  • Lietojiet roku dezinfekcijas līdzekļus.
  • Ievērojiet divu metru distanci vienam no otra, apsēdieties iezīmētajās vietās – vietās, kur novietotas dziesmu grāmatas.
  • Ievērojam personīgo higiēnu, pēc iespējas bieži mazgājam rokas ar roku mazgāšanas līdzekļiem.
  • Svētdiensskolas nodarbības atceltas, pieļaujamas tikai vienas mājsaimniecības ietvaros vai individuālas nodarbības.

Svētdien, 22. novembrī Mūžības svētdiena –
pieminēsim Mūžībā aizgājušos draudzes locekļus un darbiniekus.


Vecākas ziņas vari apskatīt šeit.