Liepājas baptistu Ciānas draudze

Aktualitātes

Seko arī jaunumiem Ciānas draudzes “Facebook” lapā.

Stiprums

Jaunumi

Šeit lasi draudzes priekšnieka Jāņa Čirkša rakstīto
Gunāra Kneša nekrologu.


Tikšanās ar kristiešiem no misijas KwaSizabantu

Trešdienu vakaros


Vecākas ziņas vari apskatīt šeit.