Liepājas baptistu Ciānas draudze

Draudzes mācītāji

Janis Puže 1903.-1905. Draudzes sludinātājs Janis Puže (1850.-1924.)
Pēteris Bušmanis 1905.-1907.VI Draudzes mācītājs Pēteris Bušmanis (1883.-1970.)
Indriķis Eidemanis 1907.IX-1911.XI Draudzes mācītājs Indriķis Eidemanis (1860.-1911.)(Absolvējis Hamburgas baptistu semināru, Vācijā.)
“Eidmaņa personu var apzīmēt ar vārdu – lūdzējs. Lūgšana bija viņa dzīve, jo droši var sacīt, ka viņš lielāko daļu no savas dzīves pavadīja uz ceļiem lūgšanās. Ar saviem sprediķiem viņš ievadīja ticīgos svētu rakstu dziļumos un Kristus personas skaidrākā atzīšanā.” (V. Zīlnieks, Kristīga Balss, 1928/19)
Fricis Erdbergs 1911.XII-1915. Draudzes sludinātājs Fricis Erdbergs (1885.-1919.)(Absolvējis Lodzas baptistu semināru, Polijā.)
“Viņa runām plūst cauri kaut kas pavasarim līdzīgs. Viņš stipri pārliecināts, ka evaņģēlijumam pasaulē liela nākotne.” (A. Mēters, Avots, 1912., Nr.14.)
“Nāca smags trieciens māc. Erdberga dzīvē (..) Erdbergam draudze bija jāatstāj. Tad jau bija sācies Pirmais pasaules karš. Māc. Erdbergs savu grēku nožēloja un aizgāja kā brīvprātīgais, lai pats savu dzīvību upurētu savas cietušās tautas labā. Cīņās pret Bermontu viņš krita.” (A. Sauka, 1987.)
1915.-1918. Draudzei sava mācītāja nav.
Draudzei bieži kalpoja Grobiņas draudzes mācītājs Matīss Fītiņš, Liepājas Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Matisons un daži citi.
Alberts Eihmanis 1918.-1922.V Draudzes mācītājs Alberts Eihmanis (1889.-1965.)
Andrejs Pinčers 1922. Draudzes mācītājs Andrejs Pinčers (1884.-1935.)
(Absolvējis Hamburgas baptistu semināru, Vācijā.)
Lauberts Pēteris 1923.I-1932.VI Draudzes mācītājs Pēteris Lauberts (1875.-1964.)(Absolvējis Hamburgas baptistu semināru, Vācijā.)
“Biju toreiz draudžu savienības priekšnieks. Kārtojot Ciānas draudzes lietas, apstākļi tā sarežģījās, ka nevien vajadzība draudzes dēļ, bet pat arī kristīga vadoņa pienākumi pret Savienību un paša cieņu prasīja dzīves pārcelšanu uz Liepāju. Tā tapu Ciānas draudzes sludinātājs.” (P. Lauberts, Dieva roka manā dzīvē, 1928.)
Pauls Pelčers 1932.XII-1938.I Draudzes mācītājs Pauls Pelčers (1902.-1978.)
(Teoloģijas bakalaurs)
Fridrihs Čukurs 1938.II-1944.VII Draudzes mācītājs Fridrihs Čukurs (1907.-1986.)(Absolvējis LBDS Garīgo semināru.)
“Mīļā Ciānas draudze! (..) Tu esi viena no sirsnīgākām, darbīgākām un sabilākām draudzēm latviešu baptistu brālības saimē. Atceros Tevi garā dedzīgu, gatavu kalpot tam Kungam un vienotu Svētā gara sadraudzībā. Strādājot evaņģēlija darbu kopā ar Tevi, garīgi pieaugu un mantoju nekad nezūdošas svētības.” (F. Čukurs, 1978.6.I, ASV)
1944.-1945. Draudzes mācītājs Pēteris Lauberts (1875.-1964.)
Fricis Hūns 1946.-1952.VI Draudzes mācītājs Fricis Hūns (1884.-1971.)
Teovils Jansons 1949.-1956.X Draudzes mācītājs Teovīls Jansons (1909.-1990.)
Pēteris Egle 1956.-1960. Draudzes mācītājs Pēteris Egle (1903.-1993.)(Absolvējis LBDS Garīgo semināru.)
“Te Dievs runāja, lai mani mācītu. Vispār, šis Ciānas periods (4 gadi) bija smagu mācību bagāts.” (P. Egle, 1991.)
1960.VII-1970.IX Draudzes mācītājs Teovīls Jansons (1909.-1990.)
Voldemārs Zveja 1971.-1974. Draudzes sludinātājs Voldemārs Zveja (1929.)
Jānis Tervits 1974.VIII-1978.II Draudzes mācītājs Jānis Tervits (1936.-2002.)”.. Iesāku darbu Liepājas Ciānas draudzē, kad tur bija ļoti sarežģīta situācija, ko bija izraisījusi sludinātāja neētiska rīcība. Situāciju sarežģīja ass konflikts draudzes krievu grupā. Darbs Ciānas draudzē bija jāatstāj tieši tādā brīdī, kad konflikta situācija bija atrisināta un būtu varēts normāli strādāt.” (J. Tervits, Autobiogrāfija, krājumā Latviešu baptistu darbinieki II, 1995., 300. lpp.)
Jānis Eisāns 1978.X-1988. Draudzes mācītājs Jānis Eisāns (1929.-2009.)
(Absolvējis Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju.)
Artūrs Šķuburs 1988.-1990. Draudzes mācītājs Artūrs Šķuburs (1932.-2013.)
1990.IV-1995.III Draudzes mācītājs Jānis Tervits (1936.-2002.)”Tā bija Ciānas draudzes augstsirdība, ka no apmaksāta bezdarbnieka kļuvu atkal par draudzes mācītāju.” (J. Tervits, 2002.)
Arnolds Šterns 1995.-1999. Draudzes mācītājs Arnolds Šterns (1930.)
Mārtiņš Balodis 1999.VII-2003. Draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis (1969.)
(Teoloģijas maģistrs)
Ilmārs Arājs 2004.-2008. Draudzes mācītājs Ilmārs Arājs (1942.)
Andris Bite 2009.-…. Draudzes mācītājs Andris Bite (1972.)

Atpakaļ