Liepājas baptistu Ciānas draudze

Ziņu Arhīvs

Janvāris

Trešdien, 1. janvārī Bībeles studija NENOTIEK.

No Mūžībā aizgājušās
Lidijas Tervites
(14.08.1937.- 11.01.2020.)
atvadīsimies dievkalpojumā Ciānas baznīcā ceturtdien, 16.janvārī, plkst. 13:00.
Lidija Tervite bijusi Māsu kalpošanas darbiniece, redaktore, draudžu aktīviste un bijušā draudzes mācītāja, LBDS bīskapa Jāņa Tervita dzīvesbiedre.

26. janvārī, plkst. 11:00 draudzes 117. gadusvētku dievkalpojums.
Īpašie viesi – mācītājs – misionārs Hanss Bērziņš ar dzīvesbiedri Elaini. Bērziņi Iepriekš dzīvojuši Brazīlijā. Un sieviešu duets.

Februāris

9. februārī, pēc dievkalpojuma – draudzes gada pārskata, vēlēšanu sapulce.

Piektdien, 28. februārī, SADRAUDZĪBAS VAKARS CIĀNAS DRAUDZĒ. Aicināts ikviens! Sadraudzības zāles durvis būs atvērtas sākot no plkst. 18:30. Ieeja no sētas.

Marts

Svētdien, 1. martā, plkst. 11:00 KOPĪGS DIEVKALPOJUMS ar Evaņģēlija Balss draudzi no Karostas. Kristību dievkalpojums, kam sekos Svētā Vakarēdiena svētbrīdis. Latviešu un krievu valodā. Laipni aicināti!

Otrdien, 3. martā, plkst. 19:00, diriģente Baiba Jūrmale aicina ikvienu dziedātāju UZ KORA MĒĢINĀJUMU PĀVILA BAZNĪCĀ, Siena ielā 10, lai gatavotos uz baptistu dziesmu svētkiem Kuldīgā.


2019. gads

Atpakaļ